Editura Politehnium


Editura "Politehnium" a fost înfiinţată în 1991 sub denumirea de Editura "Gh. Asachi". Din martie 2001 este recunoscuta de CNCSIS. Denumirea actuală, „Politehnium”, datează din martie 2004.

Editura "Politehnium" are ca scop sprijinirea procesului de învăţământ şi a activităţii de cercetare ştiinţifică prin editarea de tratate, manuale profesionale, monografii de specialitate, lucrări de informare generală, dicţionare şi enciclopedii tehnico - ştiinţifice, colecţii diverse de popularizare şi de istorie a ştiinţei, teze de doctorat, cursuri, îndrumare, manuale, culegeri de probleme, programe de calcul şi manuale de utilizare a acestora, volume de lucrări ale unor manifestări ştiinţifice, bibliografii, cataloage, pliante, science-fiction, periodice.


Director prof. univ. dr. ing. Mihail Voicu
m.c. al Academiei Române
Redactor ing. Elena Maţcu-Zbranca

Ultima actualizare: 12 April 2010
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.